Sunborn Group materiaalipankki

Materiaalipankista löytyy Sunborn Groupin ja sen toimipisteiden logot ja kuvamateriaalit.

Valitse toimipaikka valikosta:


Olet tervetullut käyttämään Sunborn Groupin materiaalipankin (pramedia.fi/materiaalipankki) sivustoa alla mainituin käyttöehdoin ja edellytyksin.

Käyttöehdot

Avaamalla materiaalipankin ja käyttämällä sitä Sinun katsotaan lukeneen ja hyväksyneen nämä käyttöehdot. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja tai niiden jotain osaa, Sinun ei tule avata eikä käyttää materiaalipankkia.

Kuvien ja muiden aineistojen käyttöoikeus

Kuvat ja muut aineistot ovat saatavilla rajoitettua käyttöä varten aineistopankin kautta. Materiaalipankki on suunniteltu tarjoamaan aineistoja median, Sunborn Groupin yhteistyökumppanien ja henkilöstön käyttöä varten. Materiaaleja voidaan käyttää ainoastaan yhteydessä, jossa puhutaan Sunborn Groupista tai sen tytäryhtiöstä. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää palvelua tai sen osia ilman Sunborn Groupin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Immateriaalioikeudet

Kaikki materiaalipankin sisällön tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet, jotka sisältyvät materiaalipankkiin, säilyvät aina kiistattomasti Sunborn Groupilla ja/tai sen lisenssinsaajilla, ja ovat suojattuja tekijänoikeus- ja muiden lakien ja kansainvälisten sopimusten säännösten nojalla.

Käyttäjillä ei ole oikeutta muokata, kopioida, levittää, välittää, esittää, edelleenvälittää, toisintaa, julkaista, lisensioida, hyödyntää kaupallisesti, käyttää johdannaisteosten luomiseen, siirtää tai myydä mitään aineistoa, joka esiintyy aineistopankissa, ilman Sunborn Groupin etukäteen antamaa kirjallista lupaa siihen.

Materiaalipankki ja sen sisältö ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Kaikki tekijänoikeudet kuuluvat Sunborn Groupille, ellei toisin ole mainittu. Rajoittamatta edellä mainittua, yllä mainittujen aineistojen kopiointi toiselle palvelimelle tai sijaintipaikkaan julkaisua, toisintamista tai levittämistä varten, on nimenomaisesti kielletty.

Kaikki tavaramerkit, jotka esiintyvät materiaalipankissa, joko kuuluvat Sunborn Groupille tai Sunborn Group on hankkinut luvan tavaramerkin haltijalta tavaramerkin käyttämiseen materiaalipankissa.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä ja ovat voimassa toistaiseksi. Sunborn Groupilla on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ja uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden verkkopalvelussa julkaisemisen ajankohtana.

Sunborn Group materiaalipankkia päivitetty 23.1.2024.